โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

สรุปข้อมูล ประจำปี 2564
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอำนวยการ - -0-
2กลุ่มบริหารงานวิชาการ - -0-
3กลุ่มบริหารงบประมาณ2 - 22.00502222222222222222222222222222222222222222ก็ OK นะ.พอใช้ได้
4กลุ่มบริหารงานบุคคล - -0-
5กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน2 - 43.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
6กลุ่มบริหารทั่วไป - -0-
รวม2 - 42.7568.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.75พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ


334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  
Version 2019.1 พุทธศักราช 2562